:: ปรับบ้านให้ปลอดภัยจากฝุ่นแบบง่ายๆ :: Easy Ways to Make Your Home Safe from Dust

วิกฤติฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยในขณะนี้ ส่งผลกระทบกับสุขภาพกับทุกๆคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วย

ถึงแม้เราจะไม่มีเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ หรือไม่สามารถทำให้ภายในบ้านปลอดฝุ่นร้อยเปอร์เซนต์ได้ แต่เราสามารถปรับบ้าน เพื่อลดความรุนแรงของฝุ่นในบ้านด้วยวิธีง่ายๆดังนี้

“Bring breath back 2023” a campaign that provides a vulnerable group of people with a mask to prevent PM 2.5 in Pong District, Phayao, Thailand

Air pollution in Northern Thailand, which occurs regularly between January and April each year, has a negative impact on the local population, particularly on vulnerable groups who reside in natural areas and find it difficult to obtain protective gear.
OASYS Team (Optimization theory and Applications for …

Innovation for Sustainable Development Workshop

      Innovation for Sustainable Development Workshop is an activity workshop that leads students to learn an innovation development process through design thinking. This is a part of free electives for grade 11 high school students ( Matthayom 5 ) of The Prince Royal’s College, Chiang …

“from Waste to Artwork” a student art contest by Chiang Mai community market

The Loang Him Kao community (Where Kad Ton Yon street market is, located in San Kamphaeng, Chiang Mai, THAILAND) with College of integrated science and technology, RMUTL and  Department of computer engineering, Faculty of engineering, Chiang Mai University held a student art contest in the …

IEEE THAILAND SECTION SIGHT INAUGURATION AND IEEE HAC&SIGHT FUNDING

Official Inauguration ceremony of IEEE Thailand Section SIGHT. What is HAC and SIGHT? What can we contribute to the community as an engineer?  and the information about how to get funding from IEEE HAC and SIGHT portal.

Date: 02 Feb 2022
Time: 10:00 AM to 12:00 PM
All times are …

PRE-U COMMUNITY-BASED STEM WORKSHOP: IOT-BASED TEMPERATURE MONITORING SYSTEM FOR LOCAL CHARCOAL CLAY KILN

This STEM project is based on local wisdom for teachers and students aged 12 to 18 years old in Chun District, Phayao Province.
We demonstrate how IoT technology can be used to monitor the temperature of a local wisdom clay charcoal kiln and the heat-related stages …

YOUNG TELECOM & IT INNOVATOR SOCIAL INNOVATION DAY FOR YOUTH IN UPPER NORTHERN THAILAND

Young Telecom & IT innovator Social Innovation Camp is hosted by Telecommunication Engineering, School of Engineering, University of Phayao, with financial funding from Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest (BTFP), Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC).
The goal is …

IEEE THAILAND SECTION SIGHT: PAST, PRESENT AND FUTURE

An online event to introduce the mission and activities of IEEE Thailand Section SIGHT in 2022. A roundtable discussion about the current status of  research and activity on humanitarian technology
 

Date: 28 Aug 2022
Time: 02:00 PM to 04:00 PM
All times are (UTC+07:00) Bangkok

– Location
Zoom meeting link through the  …

STUDENTS INNOVATION EXHIBITION 2022

Student Innovation Exhibition 2022 is an event to introduce the CISAT to public.
The Activities for junior high school students  consists of  Academic quiz competition and engineering skill competition
1. Architecture-Engineering Skills Competition on the topic “Hundred-Storey Tower”. The participants design and construct a load-bearing structure for …

CPE 1ST STEP DIGITAL PLAYGROUND DAY

The CPE 1st Step Digital Playground Day project is an exhibition of prototypes made by many teams of the 2nd year computer engineering students as part of mini-projects in the Logic and Digital Circuits course at Chiang Mai University, Thailand. Only logic gates and FPGA …

About IEEE

IEEE is the world’s largest technical professional organization dedicated to advancing technology for the benefit of humanity. Below, you can find IEEE’s mission and vision statements.

Mission statement

IEEE’s core purpose is to foster technological innovation and excellence for the benefit of humanity.

Vision statement

IEEE will be essential to the global technical community and to technical professionals everywhere, and be universally recognized for the contributions of technology and of technical professionals in improving global conditions.