2023 IBITeC олон улсын хурал нь Индонезид 11 сарын 9-10 өдрүүдэд зохион байгуулагдана.

IBITeC 2023 нь биоанагаахын хэрэгсэл, технологийг хөгжүүлэх сонирхолтой инженерийн янз бүрийн салбарын академич, мэргэжилтнүүд, оюутнуудыг урьж байна.

Энэ жилийн хурлын сэдэв: “Post Pandemic Transformation Technologies in Supporting The Global Healthcare System”

Хуралд зөвшөөрөгдсөн болон илтгэсэн өгүүллүүдийг IEEE Xplore-д илгээж, IEEE Xplore дижитал номын санд оруулах ба мөн SCOPUS-д индексжүүлнэ.

Important Dates:
Submission Deadline : 17 July 2023
Notification of Acceptance : 17 August 2023
Registration Deadline : 7 September 2023
Camera Ready Deadline : 8 September 2023
Conference Dates : 9-10 November 2023

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоос авна уу.

https://ibitec.uii.ac.id/