ICTS 2023 олон улсын хурал Индонези улсын Сурабая хотод 10 сарын 4-5 өдрүүдэд зохион байгуулагдана.

Компьютерийн шинжлэх ухаан, мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн судалгаа, хөгжүүлэлт, хэрэглээний үйл ажиллагааг дэмжих, энэ талын мэдээлэл солилцох олон улсын хурал.

Хуралд зөвшөөрөгдсөн болон илтгэсэн өгүүллүүдийг IEEE Xplore-д илгээж, IEEE Xplore дижитал номын санд оруулах ба мөн SCOPUS-д индексжүүлнэ.

Хурлын хамрах хүрээ нь дараахь зүйлсийг багтаах боловч үүгээр хязгаарлагдахгүй.

– Bioinformatics/Biomedical Applications
– Big Data
– Computer Network and Architecture
– Content-Based Multimedia Retrieval
– Digital Forensic
– Distributed System
– E-Learning
– Enterprise Information System
– Formal Methods
– Geographic Information System (GIS)
– High-Performance Computing
– Human-Computer Interaction
– Image Processing
– Information Retrieval
– Infrastructure Systems and Services
– Intelligent Systems
– Knowledge Data Discovery
– Modelling Simulation and Applied Computing
– Multimedia Application
– Network Security
– Parallel Programming
– Pattern Recognition
– Remote Sensing
– Robotic
– Software Engineering
– Ubiquitous System and Infrastructure

Important Dates
—————
Submission Deadline: 30th of June 2023 (previously 9th of June 2023)
Notification of Acceptance: 18th of August 2023
Payment Deadline – 8th of September 2023
Camera Ready Paper – 8th of September 2023
Conference Date: 4th-5th of October 2023

Submission Page
—————-
https://icts2023.edas.info/

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоосоос авна уу.

https://its.id/icts