2023 3rd Asian Conference on Innovation in Technology (ASIANCON ‘2023)

2023 оны 8 сарын 25-27 өдрүүдэд Энэтхэгийн Пуна хотод ASIANCON хурал зохион байгуулагдана.

Энэ жил өгөгдлийн шинжлэх ухаан, хиймэл оюун ухааны автоматжуулалтын технологи, робот техникт онцгой анхаарал хандуулах болно.

Хуралд зөвшөөрөгдсөн болон илтгэсэн өгүүллүүдийг IEEE Xplore-д илгээж, IEEE Xplore дижитал номын санд оруулах ба мөн SCOPUS-д индексжүүлнэ.

Хурлын хамрах хүрээ нь дараахь зүйлсийг багтаах боловч үүгээр хязгаарлагдахгүй.

– Aerospace Technology
– Artificial Intelligence
– Antenna & Microwave
– Biomedical Engineering
– Circuits and Systems
– Data Science & Machine learning
– Machine Learning, Cloud and Date Analytics
– Computer Architecture & Systems
– Devices, Materials & Processing
– Disasters and Humanitarian Technology
– Engineering Education
– Marine and Offshore Engineering
– Multimedia Engineering
– Photonics
– Power & Energy
– Robotics, Control Systems & Theory
– Signal and Image Processing
– Software & Database Systems
– Social Implications of Technology
– Wireless Communications & Networks

Important Dates:
– Last to submit paper: 29th May 2023
– Acceptance notification: 15th June 2023
– Early registration due: 20th June 2023
– Date of Conference: 25th Aug – 27th Aug 2023

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоосоос авна уу

http://asiancon.org