World Conference on Communication & Computing (WCONF) 2023

2023 оны 7-р сарын 14 – 16 өдрүүдэд Энэтхэгийн Райпур хотод WCONF хурал зохион байгуулагдана.

Өгүүлэл хүлээн авах эцсийн хугацаа – 2023 оны 5-р сарын 20

Чухал огноо: 2023 оны тавдугаар сарын 20 [ Илтгэл хүлээн авах эцсийн хугацаа]

Байршил ба зохион байгуулагч их сургууль: Калинга их сургууль, Ная Райпур, Энэтхэг
WCONF 2023-ийн танилцуулсан болон хүлээн зөвшөөрөгдсөн бүх илтгэлийг IEEE Xplore-д илгээнэ.

Өгүүлэл: ICT-ийн бүхий л чиглэлээр өндөр чанартай илтгэл ирүүлэх

Илтгэлийг зөвхөн https://wconf.in/ дээрх хурлын вэбсайтаар дамжуулан авна.

Дараах холбоосоос сэдвүүдийг харах боломжтой боловч үүгээр хязгаарлагдахгүй.

https://wconf.in/index.php/call-for-papers/

Дараах холбоосоос дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.

https://wconf.in/