International Conference on Digital Applications, Transformation, and Economy (ICDATE) 2023

Та бүхнийг 2023 оны 7-р сарын 14-нөөс 7-р сарын 16-ны хооронд Малайзын Мири хотод болох ICDATE хуралд оролцохыг урьж байна.

Хурлын үеэр IEEE-н дараах гишүүдэд хэрэгтэй мэдээллээр хангах уулзалтууд зохион байгуулагдана. Энэхүү тусгай уулзалтыг IEEE-ийн 10-р бүсийн захирал, IEEE Малайзын хэсгийн дарга, IEEE Саравакийн дэд хэсгийн дарга зэрэг хүмүүс удирдан явуулах бөгөөд тэд гишүүнчлэлийн давуу талыг ашиглах талаар ойлголт, зааварчилгаа өгөх болно.

  • IEEE Students
  • Young Professionals
  • WIE (Women in Engineering)
  • Life Members

Тогтвортой дижитал ирээдүйд хувь нэмэр оруулах дараах найман гол сэдвийг хөндөх болно. (үүгээр хязгаарлагдахгүй)

Track 1: Digital Technology (AI, Big Data, Blockchain)
Track 2: SmartTech, FinTech, EdTech
Track 3: Digital Transformation (Digital Economy, Entrepreneurship, and Marketing)
Track 4: Digital Services, E-Government, E-Governance
Track 5: Digital Tourism
Track 6: Cyber Security
Track 7: Digital Media and Communication
Track 8: Digital Applications in Chemical, Environmental & Bioprocess Engineering

IMPORTANT DATES
Full Paper Submission : 10 May 2023
Full Paper Acceptance : 25 May 2023
Final Paper Submission : 5 June 2023
Early Bird Registration Before: 1 June 2023
Registration & Payment Deadline: 15 June 2023

Дараах холбоосоос дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.

https://dateconference.org