2023 IEEE R10 Humanitarian Technology Conference (HTC 2023)

2023 оны 11 дэх удаагийн IEEE R10 Хүмүүнлэгийн Технологийн хуралд илтгэл ирүүлэхийг урьж байна. Арга хэмжээ 2023 оны 10-р сарын 16-18-ны хооронд Энэтхэгийн Ражкот дахь Марвади их сургууль дээр зохион байгуулагдана.

2023 IEEE HTC нь технологич, судлаач эрдэмтэд, инженерүүд, эрдэмтэд, хөрөнгө оруулагчид, төрийн бус байгууллага, засгийн газар, эрдэм шинжилгээний байгууллага, аж үйлдвэрийн төлөөлөгчдийг цуглуулна.

Хурлын сэдэв: “Artificial Intelligence and Smart Technology for Humanity”

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоос авна уу. https://www.r10htc2023.org

Хурлын сэдвийн хүрээнд голлох технологийн сэдвүүд (үүгээр хязгаарлагдахгүй)

Track I: Smart Technologies & IOT for Humanity

Track II: Smart City & Smart Village

Track III: Power and Energy

Track IV: Environment and sustainability

Track V: Earthquake Engineering and Disaster Management

Track VI: Agriculture

Track VII: Data Science and Engineering

Track VIII: Applied areas of Industry 4.0

Track IX: 5G Technology for Humanity

Track X: Machine Learning for Humanity

Track XI: Technologies and Innovations in Healthcare

Track XII: AR (Augmented Reality) & VR (Virtual Reality) for Humanity

Track XIII: Entertainment and Computer Gaming for Humanity

Track XIV: Education

Track XV: Security and surveillance for humanity

Track XVI: Innovation and Entrepreneurship

Track XVII: Clinical Genomics and Bioinformatics

Track XVIII: Green and Smart Materials and Composites for sustainable habitat

Track XIX: Gut Microbiome using Bioinformatics

EXTENDED DATES AND DEADLINES

Technical Paper Submission: 15 May 2023

Tutorial/Workshop/Special Session Proposals: 15 May 2023

Acceptance Notification: 15 July 2023

Camera Ready Paper Submission: 30 July 2023

Conference date: 16-18 October 2023

Submit your paper: https://edas.info/N30216

Contact Info: [email protected]