IEEE 10-р бүсээс зохион байгуулагдсан “SYWL Virtual Congress”-ийн салбар хуралдаан

IEEE Монголын салбар холбооны анхны ахлах гишүүн Тунгалагийн Уранчимэг 2020 оны 9-р сарын 19-с 10-р сарын 4-ний хооронд IEEE 10-р бүсээс зохион байгуулагдсан  “SYWL Virtual Congress”-ийн салбар хуралдаанд панелистээр уригдан IEEE байгууллагын ахлах гишүүн болсон туршлагаа хуваалцлаа.