Эрхэм зорилго

“IEEE Монголын Салбар Холбоо” нь цахилгаан, электроник, харилцаа холбоо, компьютерын инженерийн онол, практик, шинжлэх ухаан, түүнтэй холбоотой инженерийн салбарууд болон холбогдох урлаг, шинжлэх ухаан, технологи, тэдгээрийн хэрэглээний чиглэлээр мэдээлэл хүргэх, үйл ажиллагаагаа сурталчлах, эрдэм шинжилгээ судалгааны өгүүлэл нийтлүүлж нийтийн хүртээл болгоно.