IEEE Монголын Салбар Холбоо

2018 оны 06 сарын 18-ны өдөр Инженерийн салбарт томоохон үүрэг гүйцэтгэдэг олон улсын холбоо болох IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineering) байгууллагын Монгол улсад салбар байгууллагыг ШУТИС-ийг түшиглэн байгуулагдсан.

IEEE Монголын Салбар Холбооны бүрэлдэхүүн

Захирал

Б.Очирбат

(Доктор (Ph.D),Профессор)

Дэд захирал

Т.Намнан

(Доктор (Ph.D),Дэд профессор)

Нарийн бичиг

Т.Уранчимэг

(Докторант)

Санхүү эрхэлсэн мэргэжилтэн

Д.Эрдэнэтуяа

(Доктор (Ph.D)